Centrum Kształcenia Ustawicznego

Idź do spisu treści

Menu główne

Egzamin Maturalny

Egzaminy
 

EGZAMIN MATURALNY JEST FORMĄ OCENY POZIOMU WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I SPRAWDZA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI.

 
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Jego pełny tekst jest dostępny na stronie CKE .


Naszych przyszłorocznych maturzystów informujemy że:

  • część pisemna matur odbędzie się w dniach 04- 24 maja 2012r.

  • część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w dniach 04-27 maja 2012 r. według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego